Privacyverklaring

Wij zijn Suite Seven. Suite Seven is een full-service internetbureau uit Barneveld. Onze passie ligt bij het succesvoller maken van andere bedrijven en organisaties. Dit doen wij door de beste websites te bouwen en door websites beter te laten scoren in Google. Wij zijn een team met ieder zo zijn specialiteiten: designers, webbouwers en online marketeers.

Onze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van uw persoonsgegevens, hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij uw gegevens delen. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens” en “verwerken”

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst(en) gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

Sollicitanten:

(potentiële) klanten

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen:

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens die wij verkrijgen voor en tijdens het sollicitatieproces. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij ten slotte geen sollicitaties houden. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens als u het contactformulier op de website invult. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen contact met u opnemen en uw vraag niet behandelen. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens van potentiele klanten. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om contact te onderhouden in het kader van het voortbestaan van ons bedrijf.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij uw willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden gegeven.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als u deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van ons van toepassing is.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en marketingactiviteiten. De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:

Cookie Consent

Wij maken gebruik van de diensten van Cookie Consent om te kunnen voldoen aan het rechtsgeldig verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van cookies. Lees de privacyverklaring van Termly.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw device (IP-adres), overgebracht naar Google. Google slaat deze gegevens op servers op in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij staan Google niet toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden.

Adobe Typekit

Wij maken gebruik van de lettertypen van Adobe TypeKit. Dat doen wij om een uniforme weergave van de website te garanderen. Lees de privacyverklaring van Adobe voor meer informatie.

Hotjar

Wij maken gebruik van de webanalyseservice van Hotjar om de ervaring en prestaties van de website te verbeteren aan de hand van het (klik)gedrag en bewegingen van de bezoekers op de website. Lees de privacyverklaring van Hotjar voor meer informatie.

Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij Verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie

Voordat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u van tevoren recht op heldere informatie over wat wij met uw persoonsgegevens gaan doen en waarom. Hiermee kunt u zelf beslissen of u dat wilt of niet.

Het recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u meedelen of er iets, en zo ja wat, er met uw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook zullen wij u zo mogelijk meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Rectificatie

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Gegevenswissing

In sommige gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wissen. Hier zijn wel vereisten aan verbonden en dus uitzonderingen mogelijk.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft als betrokkene het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken of wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer u hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u onderbouwen waarom u een belang heeft bij het niet langer verwerken van uw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op! Wanneer een verzoek bij ons binnen komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van u een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag wordt afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

Suite Seven

Marconistraat 31 3771

AM Barneveld
T: 0342 846926
E: info@suiteseven.nl